Slovo duchovního správce

„Já jsem světlo světa, praví Pán.“ Ef 5, 14      

Úmysl modlitby

Prosme za pochybující ve víře.

Nejbližší bohoslužby

0000-00-00:
Item Title of Your event

Pozvánky

Pozvánky
0000-00-00:
Item Title of Your event

Výzvy