Úmysl modlitby

Za ty, kteří mají přijmout jáhenské a kněžské svěcení.

 

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky