Cestovatelský podvečer - Cestujeme za humny
chystáme
Čtvrtek, 26. Února 2015

Zajímavý výlet můžeme prožít i docela blízko našeho bydliště. alt

Tentokrát nás pan Karel Kašpárek zve na téma "Cestujeme za humny aneb na vycházku, na výlet z Bystrce“. Bude se konat v neděli 8. března od 17 h v Arše.

Celý článek...
 
Modlitební večer v Arše - březen
chystáme
Čtvrtek, 19. Února 2015

alt

Již 4. setkání z cyklu modlitebních večerů „Otče náš“ se bude konat 7. března od 18 h v Arše, tentokrát na téma „Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi“. 

Celý článek...
 
Otázky přípravného dokumentu pro synodu o rodině
výzvy
Pondělí, 9. Února 2015
alt
Národní centrum pro rodinu zveřejnilo na svém webu otázky, které jsou součástí přípravného textu Lineamenta pro řádné shromáždění biskupské synody o rodině pořádané mezi 4. a 25. říjnem 2015. Zájemci si mohou dotazník stáhnout, přečíst závěrečnou zprávu loňské mimořádné synody (tzv. Relatio synodi) a odpovědi poslat do 20. února 2015 na e-mailovou adresu Národního centra pro rodinu.
Otázky mají sloužit k prohloubení a upřesnění úvah při hledání a nacházení „konkrétních řešení pro tolik těžkostí a bezpočet problémů, jimž musí čelit rodiny," říká v závěrečném projevu loňského mimořádného shromáždění biskupské synody papež František.
Zdroj:  Národní centrum pro rodinu, Tiskové středisko ČBK
 
 
Rekonstrukce fary - slovo faráře
ekonomika
Čtvrtek, 19. Února 2015

Farní budova má být nejen sídlem farního úřadu, ale i místem setkávání. Nejen domem, kde bydlí kněží, ale také místem, kde se schází a upevňuje se farní společenství. Mohu s radostí říci, že  naše farní budova tuto funkci opravdu plní... 

Celý článek...
 
Bystrcká schola má nové webové stránky
výzvy
Pátek, 13. Února 2015

Bystrcká schola je katolický sbor dětí a mládeže při farním kostele sv. Janů v Brně - Bystrci. Jejím cílem je snaha o zapojení dětí a mládeže do liturgie co nejpřirozenějším zábavným způsobem - zpěvem. Veškeré informace o aktivitách scholy, termíny nácviků, stanovy a mnoho dalšího nyní najdete na adrese http://bystrckaschola.webnode.cz/

alt

 
Národní eucharistický kongres 2015
výzvy
Pondělí, 2. Února 2015

alt

Národní eucharistický kongres 2015 má webovou adresu www.nek2015.cz. Najdete zde mnoho inspirace a pastoračních podnětů pro NEK2015 v diecézích a farnostech. Národní eucharistický kongres není vnímán pouze jako jednorázová akce, ale nabídka celoroční cesty ve farnostech, řeholních rodinách, církevních komunitách a hnutích. Katecheze, které lze využít jako inspiraci pro různé věkové skupiny věřících ve farnostech, si můžete otevřít v přílohách.