Slovo duchovního správce

„Jako se smilovává otec nad syny, tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, má v paměti, že jsme jen prach.“ Žalm 103,13n

Úmysl modlitby

Prosme o sílu pro našeho papeže Františka.

Nejbližší bohoslužby

0000-00-00:
Item Title of Your event

Pozvánky

Pozvánky
0000-00-00:
Item Title of Your event

Výzvy