Slovo duchovního správce

„Závist spočívá ve smutku, který člověk zakouší z majetku druhého, a v nezřízené touze si jej přivlastnit, byť i neoprávněně. KKC 2539

Úmysl modlitby

Prosme o ducha přejícnosti, abychom přemáhali závist.

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky