Úmysl modlitby

Prosme za děti, studenty a učitele, aby dobře zvládli závěr školního roku.

 

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky