Slovo duchovního správce

„Bože, tys nás přijal za vlastní, a tím jsi nás učinil syny světla. Dej, ať v nás září světlo tvé pravdy.“ (z liturgie) 

Úmysl modlitby

Prosme o požehnaný čas prázdnin.

Nejbližší bohoslužby

0000-00-00:
Item Title of Your event

Pozvánky

Pozvánky
0000-00-00:
Item Title of Your event

Výzvy