Úmysl modlitby farnosti

Prosme za politiky, kteří budou usilovat o rozvoj, dobro a spravedlnost.

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky