Popeleční středa v naší farnosti
výzvy
Úterý, 9. Února 2016

Čtyřicetidenní doba postní začíná Popeleční středou, letos 10. února. V tento den bude při mších svatých v 16.30 h v Arše a v 18 h v kostele udělován popelec. (Popelec je vyjádřením pokání a obrácení. Kněz při tomto obřadu dělá věřícím na čelo znamení kříže popelem a při tom říká: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.") Popeleční středa je dnem přísného postu.

 
Postní almužna 2016
výzvy
Úterý, 9. Února 2016

alt

Schránku postní almužny k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili, je možné si vyzvednout v kostele na první neděli postní a odevzdat zpět o druhé neděli velikonoční. Zvlášť je vhodná pro rodiny s dětmi jako jeden ze způsobů společného prožívání postní doby. Peníze použije církev prostřednictvím Diecézní charity Brno a jejích oblastních charit na pomoc lidem v nouzi. 

 
Myšlenky o milosrdenství formou SMS
výzvy
Úterý, 9. Února 2016

alt

Od Popeleční středy až do konce Svatého týdne mohou přicházet na váš mobilní telefon povzbudivé myšlenky k postnímu rozjímání. Citáty budou vybírány z myšlenek posledních tří papežů a světců. www.doo.cz/pust 

 
Modlitba za nového pomocného biskupa
výzvy
Čtvrtek, 7. Ledna 2016
Milé sestry, milí bratři, požádal jsem Svatého otce Františka o jmenování pomocného biskupa pro brněnskou diecézi a prosím Vás, abyste jeho rozhodování provázeli svými modlitbami. 
Váš + biskup Vojtěch
Celý článek...