Úmysl modlitby farnosti

Prosme za všechny oběti válečného konfliktu na Blízkém východě.

V měsíci říjnu se modlíme každé úterý v Arše růženec doprovázený zpěvem z kancionálu (píseň 814 Zdráva buď, nebes královno). Z toho důvodu začíná modlitba růžence o 15 minut dříve - tedy v letním čase v 17:45 hodin. 

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky