Slovo duchovního správce

„Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj. Věrnost vypučí ze země, spravedlnost shlédne z nebe.“ (Žl 85, 11n) 

Úmysl modlitby

Prosme o to, abychom dobře využili čas přípravy na Vánoce.

Dívky v bílých šatech s věnečkem ve vlasech a chlapci v oblecích. Tak vídáme děti z naší farnosti, když přistupují k prvnímu svatému přijímání. Někomu vzpomínky na tento velký den zůstanou v paměti celé roky, jinému se nevybaví třeba ani to, s kým poprvé ke stolu Páně přistoupil. Máte ještě svoji fotografii z prvního svatého příjímání? A víte kde? Pokud jste na obě otázky odpověděli kladně, čtěte prosím dál. Budeme rádi, když nám fotografii zapůjčíte (nejlépe skupinovou i s knězem). Rádi bychom totiž v souvislosti s tématem „Nechte maličké přijít ke mně“ uspořádali z těchto fotek v Arše malou výstavu. V obálce označené vaším jménem, rokem i místem konání a pokud možno i jménem kněze/katechety je prosím do 20. listopadu odevzdávejte na faře. Budeme rádi i za fotky od vás, kdo jste k prvnímu svatému přijímání přistoupili v jiné farnosti. Nezapomeňte připsat telefonický či e-mailový kontakt na vás. Fotografie vám samozřejmě v pořádku vrátíme. Redakční tým Setkání

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky