Slovo duchovního správce

„Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj. Věrnost vypučí ze země, spravedlnost shlédne z nebe.“ (Žl 85, 11n) 

Úmysl modlitby

Prosme o to, abychom dobře využili čas přípravy na Vánoce.

První adventní neděli (3. 12.) nabídneme dětem i dospělým u kostela kartičky pro namalování vánočních pohlednic. Můžete také upéct perníčky nebo vyrobit drobné vánoční dekorace a předat je třetí neděli adventní (17. 12.) před kostelem u stolků s nabídkou pro Adopci na dálku. Z dobrovolných příspěvků pak uhradíme školné na další rok pro Nagaraje, Madavu a Stephena.

 

Nagaraj

Nagaraj se narodil v roce 2000, podporujeme jej od roku 2009. Chodí do školy ve středisku Carmel Vikas Social Centre.

Otec pracuje jako policista. Rodina je velmi chudá. Někdy nemají pořádné jídlo. Mají tři syny. Matka je v domácnosti. Nemají vlastní dům ani půdu. Snaží se přečkat těžké časy.

Nagaraje  studium baví. Je šikovný na kreslení. Baví ho hrát kriket. Na letním táboře se zúčastnil aktivně všech činností. Má velmi dobré vedoucí schopnosti.

 

Madava

Madava se narodil v r 2004, podporujeme jej od roku 2008. Chodí do školy ve středisku Seon Ashram Trust.

Madava má 6 sourozenců. Otec jim zemřel a matka je nemocná, bez příjmu. Madava potřebuje, aby se o něho někdo staral.

Cíl dítěte: stát se inženýrem.

 

Stephen

Cíl studenta: rád by se stal strojním inženýrem

Z centra St. Xavier´s Home of Love nám o Stephenovi napsali:

Stephen je dobrý a aktivní chlapec. Má mnoho přátel.Studuje polytechniku, chce se stát strojním inženýrem.

Má sestru Lathu (16 let) a bratra Joela (8 let). Stephen bydlí s rodiči a pomáhá v domácnosti.

Jedná se o chudou rodinu, oba rodiče jsou námezdní dělníci, jejich příjmy jsou nízké, i to pouze v případě, že seženou práci. Aby jejich děti mohly studovat, potřebují podporu.

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky