Úmysl modlitby farnosti

Modleme se za všechny osamělé a opuštěné. 

Biskup Pavel Konzbul na svých facebookových stránkách píše: "V uplynulých dnech jsme byli svědky řady mediálních projevů v souvislosti s plánovaným uvedením provokující hry „Naše násilí, vaše násilí“ na jedné z brněnských scén. Já sázím v tomto případě také na sílu modlitby, proto Vás zvu k vytvoření společenství na mši svaté, kterou budu sloužit v sobotu 26. května v 18.00 hod. v kostele sv. Maří Magdaleny v Brně. (To je 200 m vzdušnou čarou od oné divadelní scény.) Po mši sv. bude nabídnut prostor k modlitbě. Úmysl – Za odpuštění, smír, vzájemnou úctu k náboženskému přesvědčení druhých... "

Modlitby a meditace v duchu Taizé za správné chápání svobody jsou plánovány na sobotu 26. května 2018 v kostele sv. Maří Magdaleny v Brně (Masarykova ulice) od 19.00 hodin. Navazují na bohoslužbu v 18.00 hodin, které bude předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Hudbu, tanec, divadlo, workshopy i hry pro děti nabízí v tentýž den open-air festival Full of Life v Řečkovicích. Více ZDE.

Zdrovj: www.biskupstvi.cz

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky