Úmysl modlitby

Modleme se za kněze, aby obstáli ve všech podmínkách, ve kterých jsou; aby trvale vydávali svědectví Kristu a pracovali ve prospěch jeho církve.

 

Vážení přátelé, až do konce dubna jsou v Arše vystaveny fotografie z I. svatého přijímání, které laskavě zapůjčili naši farníci. Přijďte i vy shlédnout výstavu s názvem "První svaté přijímání v proměnách času" a zavzpomínat si na tento váš velký den. Archa bývá otevřena cca 30 minut před každou mší svatou, tj. v úterý od 18.00, ve čtvrtek od 19.30 a v pátek od 16.00 hodin.

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky