Úmysl modlitby

Modleme se za kněze, aby obstáli ve všech podmínkách, ve kterých jsou; aby trvale vydávali svědectví Kristu a pracovali ve prospěch jeho církve.

 

V návaznosti na výročí fatimských zjevení probíhá každou první sobotu v měsíci po ranní mši svaté v kostele pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.  Více informací získáte zde.

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky