Úmysl modlitby farnosti

Prosme, abychom vytrvali na cestě utrpení, která vede ke spáse.

V návaznosti na výročí fatimských zjevení probíhá každou první sobotu v měsíci po ranní mši svaté v kostele pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.  Více informací získáte zde.

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky