Úmysl modlitby farnosti

Prosme o moudrost a trpělivost pro všechny babičky a dědečky, aby byli svým dětem a vnoučatům oporou.

V návaznosti na výročí fatimských zjevení probíhá každou první sobotu v měsíci po ranní mši svaté v kostele pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.  Více informací získáte zde.

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky