Úmysl modlitby

Za nemocné z naší farnosti. 

Za naši mládež.

 

Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi bude v pátek 23. března od 14 do 18 hodin ve farním kostele.

Křížovou cestu se v postní době modlíme ve středu, v pátek a v neděli půl hodiny před večerní mší svatou v kostele. Ve středu a v pátek předčítají farníci, v neděli lektoři. 

Vezmi svůj kříž a následuj mě. V boční lodi Archy je připravena i letos symbolická Golgota. Po každé mši svaté si můžeme vzít papírový křížek s úkolem podle svého věku, zapíchnout ho na Golgotu a v následujícím týdnu zadaný úkol plnit.

Křížová cesta Údolím oddechu proběhla v pátek 16. března. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Křížová cesta na Velký pátek začíná ve 14.30 ve farním kostele.

 

 

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky