Úmysl modlitby farnosti

O slavnosti našeho patrona, sv. Jana Křtitele, prosme za naši farnost.

V neděli 2. září budou  v kostele tři bohoslužby: v  7:30, 10:00 a 18:30 hodin.

Od neděle 9. září budou v kostele čtyři bohoslužby: v 7:30, 8:45, 10:00 a 18:30 hodin. Ostatní mše svaté v kostele jako obvykle.

Mše svaté v Arše: v úterý v 18:30, ve čtvrtek ve 20 a v pátek v 16:30 hodin (pro děti). 

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky