Úmysl modlitby farnosti

Prosme za ty, kteří rozhodují o veřejných záležitostech.

V měsíci září 2018 oslavil své první narozeniny Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze – PULS. Během prvního roku života se velká rodina malých dárců rozrůstala a měla k světu. Dorostla do velikosti více než 2100 donátorů z téměř 300 farností. O její chuti k životu svědčí také i více než 5,7 mil. korun, které donátoři do fondu darovali.  Více o tom, jak se PULSu dařilo naplňovat úkol, který mu byl svěřen, a sice  podporovat kněze, farnosti a diecézi, se můžete dočíst ve zpravodaji ImPULSy brněnské diecéze, který je k dispozici ve Vašem kostele. Čím žije PULS aktuálně, jak se rozrůstá, aktuální výši darů donátorů a mnoho jiného najdete na https://fond.biskupstvi.cz. Rovněž můžete sledovat krátké reportáže z života PULSu na našem facebookovém profilu a Youtube kanálu. Jsme rádi, že s Vámi můžeme sdílet tuto narozeninovou radost, a chceme Všem našim podporovatelům, zvláště donátorům poděkovat. Zveme také všechny, kdo by se chtěli zapojit do podpory života farností a diecéze, aby se přihlásili na našem webu nebo prostřednictvím přihlášky v našem zpravodaji. Fondu přejme a modleme se za to, aby věrně plnil své poslání, totiž přispívat k tomu, aby naše diecéze PULSovala životem.   

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky