Úmysl modlitby farnosti

Prosme za všechny oběti válečného konfliktu na Blízkém východě.

V měsíci říjnu se každé úterý v Arše modlíme růženec doprovázený zpěvem z kancionálu (píseň 814 Zdráva buď, nebes královno). V úterý 30. října začínáme v 17:15 hodin.

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky