Úmysl modlitby farnosti

Prosme za jednotu mezi křesťany.

V měsíci říjnu se každé úterý v Arše modlíme růženec doprovázený zpěvem z kancionálu (píseň 814 Zdráva buď, nebes královno). Proto bude začínat modlitba růžence o 15 minut dříve - tedy v 17:45 hod. 

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky