Úmysl modlitby farnosti

O slavnosti našeho patrona, sv. Jana Křtitele, prosme za naši farnost.

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky