Evangelizační úmysl apoštolátu modlitby

Aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.

V neděli 15. dubna se koná národní sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. Tato sbírka je vyhlášena rozhodnutím plenárního zasedání ČBK a je možné se do ní zapojit také prostřednictvím složenky v Katolickém týdeníku (KT 15) nebo přispět přímo na účet 55660022/0800 s variabilním symbolem 182. Více informací naleznete na nástěnce v předsíni kostela či na webu Charity Česká republika.

Nejbližší bohoslužby

  

Pozvánky

Pozvánky