V návaznosti na výročí fatimských zjevení bude probíhat každou první sobotu v měsíci po ranní mši svaté v kostele krátká mariánská pobožnost. Začínáme od 3. února.  Více informací o této pobožnosti k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie získáte zde.