Farní slavnost se bude konat v neděli 23. června. Ve 14:30 h bude v kostele slavnostní Te Deum a od 15 h vás srdečně zveme k přátelskému posezení na farním dvoře. Sladké i slané dobroty nebo drobný finanční příspěvek na farní slavnost můžete přinést 23. června před dopoledními bohoslužbami do předsíně kostela, kde si je převezme služba.