Příprava ke svátosti biřmování bude zahájena v neděli 28. ledna po večerní mši svaté (v 19 h) na faře v Bystrci. Přihlásit se mohou všichni zájemci, kteří o Letnicích 2019 dosáhnou nejméně 15 let.  Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.