Srdečně Vás zveme na farní pouť na Vranov, kterou vykonáme v sobotu 15. září. Z Králova Pole - nádraží vyjíždí autobus č. 43 ve 13:12 hodin. V Soběšicích u Klarisek je nutné přestoupit na navazující autobus č. 56 do Útěchova. Ze zastávky v Útěchově budeme společně vycházet ve 13:45 h pěšky na Vranov. Mši svatou v kostele Narození Panny Marie bude sloužit náš farář otec Pavel Svoboda v 15 hodin.