Adventní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 8. prosince 2018 v kostele v Bystrci. Obnovou bude provázet P. Pavel Kafka. Téma: Sedmero hlavních hříchů. Není třeba se předem přihlašovat. V době mezi přednáškami bude na faře připraveno malé občerstvení.

Program:

8:30 – 9:00 1. přednáška

9:00 – 10:00 osobní modlitba, rozjímání, příležitost ke svátosti smíření

10:00 – 10:30 2. přednáška

10:30 – 11:30 osobní modlitba, rozjímání, příležitost ke svátosti smíření

11:30 – 12:00 3. přednáška

12:00 – 14:00 Přestávka na oběd (každý podle svého uvážení), odpočinek

14:00 – 14:55 Diskuse (káva, občerstvení)

15:00 Mše svatá se slavnostním požehnáním a udělením odpustků