POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE SV. JANŮ

Pondělí 24. 12. - ŠTĚDRÝ DEN

16.00 hod. mše pro děti

22.00 hod. půlnoční mše, zpívá chrámový sbor

 

Úterý 25. 12. - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

mše v 7.30, 8.45, 10.00 a 18.00 hod.

 

Středa 26. 12. - SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA

mše v 7.30, 8.45 a 10.00 hod.

 

Čtvrtek, 27. 12. - SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY, patrona našeho kostela

mše v 7 hod. s žehnáním vína

 

Neděle 30. 12. - SVÁTEK SVATÉ RODINY

mše v 7.30, 8.45, 10.00 a 18.00 hod.

při bohoslužbách proběhne obnova manželských slibů

 

Pondělí 31. 12. - SILVESTR

mše v 16.00 hod. na poděkování a s prosbou o Boží pomoc do nového roku

23.30 hod. děkovná modlitba před půlnocí

 

Úterý 1. 1. - SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

mše v 7.30, 8.45, 10.00 a 18.00 hod.

 

Neděle 6. 1. - SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

mše v 7.30, 8.45, 10.00 a 18.00 hod.

u kostela bude možnost přispět do Tříkrálové sbírky

Příležitost ke svátosti smíření bude v kostele v pátek 21. prosince od 14 do 18 hod. nebo půl hodiny před každou mší svatou.

Kostel s betlémem bude možné navštívit ve dnech 25. 12. a 1. 1. od 14 do 17.30 hod.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V ARŠE:

Pondělí 24. 12. - ŠTĚDRÝ DEN

24.00 hod. půlnoční mše svatá

Dne 1. 1. bude od 14.00 do 18.00 hod. otevřena Archa s betlémem.

V týdnu mezi vánočními svátky bohoslužby v Arše nebudou. 

Ve dnech 3. a 4. 1. budou bohoslužby v Arše jako obvykle.