Popeleční středa (letos 6. března) je dnem dnem přísného postu. Mše svatá s udělováním popelce bude sloužena v Arše v 16:30 h a v kostele v 18 h.

Křížovou cestu se budeme modlit v postní době vždy ve středu, v pátek a v neděli půl hodiny před večerní mší svatou v kostele. Ve středu a v pátek předčítají farníci, v neděli lektoři. Prosíme vás o službu pro ostatní – zapište se k předčítání. Rozpis najdete v sakristii. Zapojit se mohou jednotlivci, manželé i společenství. 

Průvodce postní dobou. Vhodnou pomůcku k prožití postní doby opět připravilo Diecézní katechetické centrum v Brně. Brožurku si můžete zakoupit za 5,- Kč v sakristii.

Vezmi svůj kříž a následuj mě. V boční lodi Archy bude i letos připravena symbolická Golgota. Po každé mši svaté si můžete vzít papírový křížek s úkolem podle svého věku, zapíchnout ho na Golgotu a v následujícím týdnu plnit zadaný úkol.

Postní almužna je iniciativa vhodná zvláště pro rodiny s dětmi jako jeden ze způsobů společného prožívání postní doby. Od této neděle v kostele a v pátek 8. února po dětské mši svaté v Arše si budete moci vyzvednout papírové pokladničky na ukládání peněz, které svým sebezáporem ušetříte. Postničky se budou vybírat v kostele o druhé neděli velikonoční. Takto získané peníze použije církev prostřednictvím Diecézní charity Brno a jejích oblastních charit na pomoc lidem v nouzi. Více informací na www.postnialmuzna.cz. 

Občasník Setkání. V neděli 10. března vyjde farní občasník Setkání na téma: „A není půst přežitek?“ Výtisky budou k dispozici zdarma v předsíni kostela.

Křížová cesta Údolím oddechu. Náš Pán za nás obětoval život. Dokážeme my "obětovat" jeden páteční večer? Zveme všechny farníky na křížovou cestu Údolím oddechu. Sraz v pátek 5. dubna ve 20 h na zastávce Kamenolom. Předpokládané ukončení asi ve 21:15 h u zastávky Ondrouškova. S sebou vhodnou obuv a baterku. Případné dotazy na 604 728 241. Těší se Šobovi