Farní kostel sv. Janů: 

14. 4.  Květná neděle

Bohoslužby: 7.30; 8.45; 10.00; 18.30 

Při každé mši svaté bude žehnání ratolestí a při mši sv. v 10 h také průvod.

 

18. 4.  Zelený čtvrtek 

18.30 mše svatá na památku Večeře Páně 

následuje tichá adorace v Getsemanské zahradě

 

19. 4.  Velký pátek 

14.30 modlitba křížové cesty

18.30 velkopáteční obřady se čtením pašijí, uctíváním kříže a sv. přijímáním

 

20. 4.  Bílá sobota

19.00 velikonoční vigilie s obnovou křestních slibů

 

21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Bohoslužby: 7.30; 8.45; 10.00; 18.30 

při mši sv. v 10 h zpívá chrámový sbor

žehnají se velikonoční pokrmy 

 

22. 4. Pondělí velikonoční

Bohoslužby: 7.30; 8.45; 10.00

 

„Getsemanskou zahradu“ a „Boží hrob“ v kostele bude možné navštívit od 20 h na Zelený čtvrtek až do obřadu velikonoční vigilie. 

 

Ekumenické centrum Archa, ul. Lýskova: 

18. 4. Mše sv. na památku Večeře Páně 20.00  

19. 4. Velkopáteční obřady 16.30  

20. 4. Velikonoční vigile 21.30