Od pátku 31. května probíhá devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha

Svatého:

- v kostele po každé večerní mši svaté nebo v 18:30 (úterý a sobota)

-   v Arše denně ve 20:15, ve čtvrtek 6. června až po večerní mši svaté

Srdečně vás zveme ke společné modlitbě.

Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého proběhne v sobotu 8. června od 21 hodin v Arše.