Číslo účtu u ČS je 1341620309/0800


Členové ekonomické rady naší farnosti jsou:
otec Pavel Svoboda, otec Pavel Fatěna,  Otto Kryzan, Milan Kučera, Vít Mičánek, Petr Stee, Jan Suchý 

 

Velké poděkování patří všem, kdo se v neděli 17. června 2018 zapojili do sbírky na opravy ve farnosti či přispěli bezhotovostně na farní účet. V kostele bylo darováno 50 901,- Kč. 

Sbírka bude využita na tyto konkrétní účely:

Archa:

Vymalování v ceně 35 tis. Kč.

Číst dál...

I během letošního roku pokračujeme se stavebními pracemi a opravami v naší farnosti. V létě byly opraveny omítky ze zadní strany dvora, během měsíce září a října jsme dokončovali modernizaci sociálního zařízení v přízemí fary. V říjnu také probíhala oprava střechy ekumenického centra Archa. V článku najdete několik fotografií.

Číst dál...

Během léta byla provedena rekonstrukce farní kanceláře. V současné době probíhá oprava učebny, kde se koná výuka náboženství, zkouší chrámový sbor, nacvičuje schola, schází se senioři, farní charita atd. Opravujeme omítky, vyměňujeme osvětlení a pracujeme na odvlhčení místnosti.
 
alt
Vítejte ve farní kanceláři!
Číst dál...