I během letošního roku pokračujeme se stavebními pracemi a opravami  v naší farnosti. V létě byly opraveny omítky ze zadní strany dvora, během měsíce září a října jsme dokončovali modernizaci sociálního zařízení v přízemí fary. V říjnu také probíhala oprava střechy ekumenického centra Archa. 

   

 

 

V měsíci říjnu byla dokončena modernizace sociálního zařízení v přízemí fary.