Adorační den znamená, že každý den je na některém místě naši diecéze adorace. V naší farnosti připadá tento den na 2. listopadu, letos je to středa, od 8 do 17 h. Přijměte naše pozvání a navštivte svátostného Krista v našem kostele, dopřejte si chvíli modlitby a ztišení.