Dne 1.8.2014 otec děkan poděkoval za dlouholetou službu otci Vnislavovi

a do funkce faráře uvedl P. ThLic. Ing. Pavla Svobodu.

Náš nový farář pochází z Jedovnic.

Na stránkách této aktivní farnosti  je o něm pěkné povídání v primičním letáku.