Farní kostel sv. Janů: 

25. 3.  Květná neděle

Bohoslužby: 7.30; 8.45; 10.00; 18.30 

 

29. 3.  Zelený čtvrtek 

18.30 mše svatá na památku Večeře Páně 

následuje tichá adorace v Getsemanské zahradě

 

30. 3.  Velký pátek 

14.30 modlitba křížové cesty

18.30 velkopáteční obřady se čtením pašijí, uctíváním kříže a sv. přijímáním

 

31. 3.  Bílá sobota

19.00 velikonoční vigilie se křtem dospělých 

a obnovou křestního vyznání 

 

1. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Bohoslužby: 7.30; 8.45; 10.00; 18.30 

při mši sv. v 10 h zpívá chrámový sbor

žehnají se velikonoční pokrmy 

 

2. 4. Pondělí velikonoční

Bohoslužby: 7.30; 8.45; 10.00

 

„Getsemanskou zahradu“ a „Boží hrob“ v kostele bude možné navštívit od 20 h na Zelený čtvrtek až do obřadu velikonoční vigilie. Kostel však nesmí zůstat otevřený bez dozoru. Zájemci, kteří byste byli ochotni kdykoliv v této době držet hodinovou „modlitební stráž“, zapište se v sakristii kostela. Prosíme zvláště muže o službu v nočních a brzkých ranních hodinách. 

 

Ekumenické centrum Archa, ul. Lýskova: 

29. 3. Mše sv. na památku Večeře Páně 20.00  

30. 3. Velkopáteční obřady 16.30  

31. 3. Velikonoční vigile 21.30  

 

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.