V neděli 15. dubna se koná národní sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. Tato sbírka je vyhlášena rozhodnutím plenárního zasedání ČBK a je možné se do ní zapojit také prostřednictvím složenky v Katolickém týdeníku (KT 15) nebo přispět přímo na účet 55660022/0800 s variabilním symbolem 182. Více informací naleznete na nástěnce v předsíni kostela či na webu Charity Česká republika.

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.