Příprava ke svátosti biřmování (pro ty, kteří již chodili v minulém školním roce) bude pokračovat v neděli 14. října po večerní mši svaté (v 19:30 h) na faře.

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.