Rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě, se mohou obrátit na některého z kněží. Je dobré přijít s dostatečným předstihem, abychom stihli vykonat přípravu. Ke křtu je potřeba si zajistit křestní svíci a křestní roušku. Ten, kdo bude plnit roli kmotra nebo kmotry, má být praktikující ve víře zběhlý katolík, který přijal také svátost biřmování.

Křty jsou v naší farnosti udělovány zpravidla v neděli při mši v 10 hod. nebo po jejím skončení.

Rychlý kontakt:

farář
 tel:+420 607 736 851

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2023 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.