Od července se není třeba zapisovat ani na nedělení mše svaté. Přehled bohoslužeb ZDE.

Popeleční středa letos připadá na 26. února. Je to den přísného postu. Mše svatá s udělováním popelce bude sloužena v Arše v 16:30 h a v kostele v 18 h.

Tradiční brožurku Malý průvodce postní dobou si můžete zakoupit od příští neděle v sakristii. Cena 5 Kč.

Křížovou cestu se budeme modlit v postní době vždy ve středu, v pátek a v neděli půl hodiny před večerní mší svatou v kostele. Od příští neděle se můžete přijít zapsat do sakristie k předčítání.

Vezmi svůj kříž a následuj mě. V boční lodi Archy je i letos připravena symbolická Golgota. Po každé mši svaté si můžete vzít papírový křížek s úkolem podle svého věku, zapíchnout ho na Golgotu a v následujícím týdnu plnit zadaný úkol.

Postní almužna je iniciativa vhodná zvláště pro rodiny s dětmi jako jeden ze způsobů společného prožívání postní doby. Od příští neděle v kostele a v pátek 28. února po dětské mši svaté v Arše si budete moci vyzvednout papírové pokladničky na ukládání peněz, které svým sebezáporem ušetříte. Postničky se budou vybírat v kostele o druhé neděli velikonoční. Takto získané peníze budou použity na pomoc lidem v nouzi. Více informací na www.postnialmuzna.cz. 

Křížová cesta Údolím oddechu se letos uskuteční v pátek 13. března. Sraz ve 20 h na zastávce Kamenolom. 

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.