Od července se není třeba zapisovat ani na nedělení mše svaté. Přehled bohoslužeb ZDE.

Milí přátelé,

s překvapením jsem si dnes všiml zajímavé souvislosti. Chci se s ní podělit, třeba někoho z vás potěší, či pobaví. 

Jen podotýkám, že je to právě dnes, kdy vyšlo nařízení mít při pohybu na veřejnosti zakrytý nos a ústa rouškou. A k tomu se váže můj malý postřeh...

Před malou chvílí jsem byl v kostele a modlil jsem se jednu z částí Denní modlitby církve, neboli breviáře, jak říkáme zkráceně. Pomalu a rozjímavě jsem pročítal tzv. Modlitbu se čtením. A najednou jsem užasl a málem se rozesmál. Můj zrak se zastavil na slovech: Mojžíš si kladl na tvář roušku. "Zrovna dnes!" prolétlo mi hlavou. A když jsem se vzmohl a pokračoval dál, "dorazila" mě následující věta: Až se obrátí k Pánu, rouška bude odstraněna.

Náhoda? Odpověď ponechám na vás.

O. Pavel Svoboda, farář

 

 

(Doplnění pro ty, kteří by si uvedený text aktivně chtěli vyhledat: Citovaný text je z části Modlitba se čtením. Pokud máte doma tzv. laické breviáře, tuto část v nich bohužel nenajdete. Ale pokud (shodou okolností) vlastníte tzv. kněžský breviář nebo máte breviář stažený v mobilu, můžete text najít. Je to Středa, 3. týden postní, Modlitba se čtením, Zpěv po prvním čtení.)

 

P.S. Jen dodám, že na vás každý den myslím při mši svaté, kterou slavím zpravidla v 7 hod. ráno v kostele. A také několikrát během dne přicházím do kostela na modlitbu a nesu vás tam s sebou.
O. Pavel Fatěna a O. Vnislav společně slaví mši svatou na faře. Mše svaté slavíme na vaše úmysly, tak jak byly zapsány.

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.