Na Velikonoční pondělí v 9 hod. bude přenos mše svaté z našeho kostela. (Tedy: Dá-li Pán a podaří se nám to ... ) Původně jsme chtěli přenos uskutečnit o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (tzn. v neděli), ale vzhledem k tomu, že pro tento den je široká nabídka na různých televizních stanicích, přesunuli jsme náš přenos až na pondělí. Děkujeme za pochopení a shovívavost k našim nedokonalým schopnostem a technice.

O. Pavel S.

 

Tentokrát budeme přenášet jiným způsobem (pomocí youtube)

Odkaz je zde:

Sledovat

 

 

Pomůcka: Přenos začne až ve stanovenou hodinu (9:00). Pokud si video naladíte dříve, objeví se vám oznámení, že video nelze sledovat, protože je soukromé.  V takovém případě je potřeba stránku po zahájení přenosu aktualizovat nebo znovu načíst.

 

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.