Výměna lístků Živého růžence se v květnu ještě neuskuteční, poněvadž se nás v kostele může sejít jen malá hrstka. Přejděte prosím na další desátek, podobně jako minulý měsíc. Těším se na shledanou o první červnové neděli!
A. Zámečníková

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.