Obnovili jsme pravidelnou páteční celodenní adoraci v kostele. Zveme vás k soukromé modlitbě a ztišení před svátostným Kristem každý pátek od 8 do 18 hodin.

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.