Příprava na I. svaté přijímání (pro děti, které s přípravou začaly již v minulém školním roce) bude probíhat vždy v úterý 8., 15. 22. a 29. září od 15 do 16:30 hodin na faře v Bystrci.

I. svaté přijímání plánujeme na neděli 4. října při mši svaté v 10 hodin. V sobotu 3. října od 15 hodin bude nácvik v kostele a poté děti poprvé přistoupí ke svátosti smíření. 

 

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.