Vzhledem k aktuální situaci jsou zrušeny všechny mše svaté.

Minulý rok v září jsme měli naposledy možnost přispět prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky na účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, můžeme nyní zasílat své dary bezhotovostně například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO), a tak se stát donátory fondu PULS. Donátorství je výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se každá farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze je možné použít pro jiné farní aktivity. Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku (najdete ji v předsíni kostela) nebo kliknout na www.donator.cz. Pokud potřebujete pomoci s přihlášením, obracejte se na Ing. Víta Mičánka. Jsme vděční stávajícím donátorům z naší farnosti a předem děkujeme i vám všem, kdo se do této formy podpory farnosti i diecéze nově zapojíte. 

 

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.