Od července se není třeba zapisovat ani na nedělení mše svaté. Přehled bohoslužeb ZDE.

Minulý rok v září jsme měli naposledy možnost přispět prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky na účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, můžeme nyní zasílat své dary bezhotovostně například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO), a tak se stát donátory fondu PULS. Donátorství je výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se každá farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze je možné použít pro jiné farní aktivity. Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku (najdete ji v předsíni kostela) nebo kliknout na www.donator.cz. Pokud potřebujete pomoci s přihlášením, obracejte se na Ing. Víta Mičánka. Jsme vděční stávajícím donátorům z naší farnosti a předem děkujeme i vám všem, kdo se do této formy podpory farnosti i diecéze nově zapojíte. 

 

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.