Vzhledem k aktuální situaci jsou zrušeny všechny mše svaté.

Od středy 14. října je počet účastníků bohoslužeb omezen na 6 osob. Otec biskup Vojtěch Cikrle udělil věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. 

Na bohoslužbu se můžete zapisovat zde. Prosíme, aby se každý zapsal maximálně jednou týdně, aby se dostalo i na ostatní. Vstup do kostela je přes sakristii. 

Svátost smíření můžete přijmout po domluvě s kněžími. Po domluvě je také možné přijmout svaté přijímání mimo mši (nejlépe po skončení některé mše svaté).

V pátek od 8 do 18 h bude v kostele vystavena Nejsvětější svátost oltářní. 

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.