Milí farníci,

někteří z Vás se ptají, jak mohou přispět na provoz farnosti v době, kdy se nekonají sbírky při mši svaté. Tento váš zájem mě těší, protože hlavní zdroj financování farnosti jsou skutečně obvyklé nedělní sbírky.

Pro ty, kdo by chtěli přispět, uvádím níže číslo farního účtu, na který můžete zaslat libovolnou částku. Pro usnadnění platby můžete využít QR kód. Je také možnost přispět v hotovosti do košíku, který je v (druhé) sakristii, kterou se v tyto dny vstupuje do kostela.

Všem dárcům upřímně děkuji.
O. Pavel S.

Číslo účtu farnosti: 1341620309/0800

qr platba bystrc

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.