V rámci roku svatého Josefa vyhlášeného papežem Františkem připravilo diecézní katechetické centrum (DKC) Postní pátky se svatým Josefem. Promluvu P. Jindřicha Kotvrdy můžete sledovat živě na Youtube kanálu Katedrála Petrov v pátek 19. března od 18:15 h, nebo později ze záznamu. Na tomto kanálu najdete také tyto promluvy: Sv. Josef a rodina - jáhen Josef MúčkaSv. Josef a práce - jáhen Jiří Dyčka, Sv. Josef v Církvi - Mons. Jiří Mikulášek.

Dále se můžete zapojit na stránkách Diecézního katechetického centra (DKC) Brno do Loterie svatého Josefa. V ní si můžete vylosovat některou vlastnost inspirovanou životem tohoto světce a snažit se ji uskutečňovat ve svém životě. Výhrou vám bude radost z každého malého kroku na cestě k Bohu. 

Další projekt DKC, který je vhodný pro farnosti i pro rodiny, má název V učení u svatého Josefa.  Klade si za cíl přiblížit účastníkům jeho osobu a poukázat na to, v čem nám může být inspirací v každodenních životních situacích.

U příležitosti Roku svatého Josefa (8. 12. 2020 -  8. 12. 2021) vydal papež František apoštolský list Patris corde a také dekret Apoštolské penitenciárie, který stanovuje podmínky pro získání odpustků v Roce sv. Josefa. 

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.