Sbírka v neděli 24. října je určena na podporu misií.

Na Misijní neděli 24. října připravujeme tradiční akci "Misijní koláč". Prosíme tímto dobrovolníky, kteří by byli ochotni doma upéct něco dobrého (koláčky, buchty, perníčky, slané sušenky apod.), aby své výrobky přinesli na faru nejlépe v sobotu 23. října od 18 do 19 h nebo během neděle 24. října na kteroukoli mši svatou. Po každé bohoslužbě budeme tyto "koláčky" a další misijní materiály za dobrovolný příspěvek na misie nabízet farníkům. Pokud byste byli ochotni nám v sobotu pomoci s přípravou balíčků, budeme moc rádi. Katka a Martin Malinkovi.

 

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.