Diecézní synodální setkání proběhne v sobotu 19. listopadu na Biskupském gymnáziu v Brně, Barvičova 85. Přihlásit se mohou koordinátoři z jednotlivých farností a také další farníci, kteří se účastnili synodních skupinek. Termín přihlášení je do 10. listopadu. Těšit se můžete na setkání s otcem biskupem, nové informace o synodální cestě, vzdělávací okénko, sdílení ve skupinách i možnost vzájemně se obohatit svými postřehy. 

Bližší informace najdete v pozvánce (viz příloha).

Svou účast, prosím, potvrďte do 10. 11. 2022 na odkazu:
https://forms.gle/ZxyVh1kKgPpH7mq39

Bližší informace najdete v přiložené pozvánce. Na synodální setkání se můžete přihlašovat vy jako koordinátoři a též další spolufarníci, členové synodních skupinek, ti, kdo jsou v procesu aktivní a mají o setkání zájem. Svou účast, prosím, potvrďte do 10. 11. 2022 na odkazu: https://forms.gle/ZxyVh1kKgPpH7mq39

Na setkání vás zve osobně o. biskup Pavel ve videopozvánce:

 

 

 

 

 

Výstup synodální skupinky farnosti Brno - Bystrc

Výstup synodálního procesu za brněnskou diecézi 

Národní syntéza Synody o synodalitě

 

 

Attachments:
Download this file (pozvánka_19.11.22.pdf)pozvánka_19.11.22.pdf[ ]518 kB

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.