Bystrcký farník Tomáš Zámečník přijme kněžské svěcení z rukou otce biskupa Pavla Konzbula v sobotu 17. června v Brně v katedrále na Petrově.
Primiční mše svatá je plánována na sobotu 24. června v 15 hodin v Brně na Výstavišti. Předpokládá se velká účast věřících, a tedy i nemalé náklady. Proto budeme vděční za jakýkoliv finanční příspěvek. Sbírka na primici se konala v neděli 16. dubna. Stále je však možné vhodit finanční příspěvek do  schránek v kostele připravených přímo na tento účel nebo peníze předat našim kněžím osobně. Ať vám Pán oplatí za vaši štědrost i za modlitby za budoucího novokněze.

Foto: Člověk a Víra

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.