Rád bych povzbudil ty, kteří se již začali připravovat, ale k nim bych chtěl pozvat další. Mládež, kluci a děvčata, kteří dovršili věk 14 let a třeba nebyli ještě rozhodnutí, ale rádi by se připojili. Mládež by se připravovala společně a ještě by dohnali to, co ta první skupina již probrala.

Také dospělí a starší věkem, ženatí i vdané, kdo nebyl biřmovaný, nechť se na biřmování připraví. První setkání všech dohromady by bylo v neděli 17. září v 17:00 na faře. Přípravu povedu já, abych je poznal. Biřmování plánujeme na květen nebo červen 2024 přímo u nás v Bystrci.

Otec Vladimír

Rychlý kontakt:

farář
 tel:+420 607 736 851

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2023 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.