Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Bude probíhat od 1. června do 31. října 2017. Cílem hry je poznat „poklady“ brněnské diecéze – poutní místa, kostely, místa spojená s významnými osobnostmi a další zajímavosti. V diecézi je pro tuto hru vybráno celkem 61 „pokladů“ (po třech v každém z dvaceti děkanství plus brněnská katedrála). Účastníci hry, kteří navštíví minimálně devět míst s "pokladem" a splní další podmínky, budou zařazeni do slosování, ve kterém bude koncem listopadu vylosováno 50 výherců. Ti budou pozváni 2. 12. 2017 na Petrov a obdrží ceny. Informace, pravidla hry a podrobné podklady jsou k dispozici na stránkách www.biskupstvi.cz/poklady2017.

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.