V sobotu 24. června v 9 h přijme v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení jáhen brněnské diecéze Ing. Ladislav Bublán z farnosti Měřín. Současně přijmou jáhenské svěcení čtyři bohoslovci brněnské diecéze, jeden bohoslovec novoříšské kanonie premonstrátů a čtyři kandidáti stálého diakonátu.

 

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.