Ministranti

Ministrantské schůzky se konají zhruba jednou za tři týdny v sobotu v 9 hod. na faře. Učíme se základním ministrantským dovednostem a znalostem mše svaté. Snažíme se také dobře poznat náš kostel. V druhé části schůzky rádi hrajeme různé hry. Vedení schůzek má na starosti pan farář.

Termíny schůzek:

6.4. 2019

4.5. 2019

18.5. 2019

8.6. 2019

22.6. 2019

Úmysly mší svatých

Úmysly mší svatých se zapisují pravidelně prvního prosince na celý nadcházející rok. Pokud chcete zapsat úmysl mše svaté v průběhu roku, přijďte se domluvit do sakristie kdykoliv po mši svaté.

Slůňata

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.