Křest

Rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě, se mohou obrátit na některého z kněží. Je dobré přijít s dostatečným předstihem, abychom stihli vykonat přípravu. Ke křtu je potřeba si zajistit křestní svíci a křestní roušku. Ten, kdo bude plnit roli kmotra nebo kmotry, má být praktikující ve víře zběhlý katolík, který přijal také svátost biřmování.

Křty jsou v naší farnosti udělovány zpravidla v neděli při mši v 10 hod. nebo po jejím skončení.

Svátost pomazání nemocných

Pokud chcete přijmout svátost nemocných nebo ji někomu zprostředkovat, obraťte se na některého z kněží. Můžete tak učinit osobně na faře, telefonicky, nebo se domluvit po mši sv. v sakristii.

Společné udělovaní Svátosti nemocných bývá v naší farnosti v postní době, zpravidla při bohoslužbách o 5. neděli postní.

Křesťanský pohřeb, rozloučení

Pokud chcete zajistit církevní rozloučení pro své blízké, přijďte se domluvit na faru. Obvyklý způsob církevního pohřbu je mše sv. v kostele, po které následuje rozloučení. V případě kremace doprovodíme zesnulého ke smutečnímu vozu. Pokud se jedná o pohřeb do země, po rozloučení v kostele ještě následuje přesun na hřbitov, kde se koná obřad u hrobu.

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.