V bystrcké farnosti se o povznesení zpěvu při liturgii starají:

Chrámový sbor pod vedením Marie Vechetové (mob. 731 192 685). Pravidelné zkoušky jsou v pondělí po večerní mši svaté (cca v 19 hodin) na faře.

Schola mládeže vedená Filipem Lamparterem se schází každý pátek v 17 hodin a v neděli v 8.45 hodin na faře a připravuje zpěv s hudbou pro mši svatou. Veškeré informace o aktivitách scholy, termíny nácviků, stanovy a mnoho dalšího nyní najdete na adrese http://bystrckaschola.webnode.cz/.

Scholka dětí . Srdečně zveme všechny děti, které rády zpívají, do scholky. Scházíme se každý pátek od 16 hod. v Arše.

Hlavní varhanicí v naší farnosti je paní Eva Křiváková, mob. 777 819 297.

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.