„Máme se modlit, aby nám Bůh denně dával naději a dával ji všem; onu naději, která se rodí, když vidíme v betlémských jesličkách Boha.“ (Z katecheze papeže Františka)

Nejbližší bohoslužby

  

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.