„Máme se modlit, aby nám Bůh denně dával naději a dával ji všem; onu naději, která se rodí, když vidíme v betlémských jesličkách Boha.“ (Z katecheze papeže Františka)

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.